NLM011 - Ivan Čkonjević "XI - Deset improvizovanih soneta za Danijelu", 2012.

Download

Ivan Čkonjević - električna gitara
Snimljeno u Novom Sadu
18. avgusta 2012.

Track list:
CI 2:12
CII 2:28
CIII 2:30
CIV 2:16
CV 5:49
CVI 2:28
CVII 2:20
CVIII 2:12
CIX 2:24
CX 3:13